با انتخاب پایه و فصل مورد نظرت از فهرست زیر، جزوه دلخواه خودتـو دانلود کن.

برای هر فصل یه سری  آزمون توپ توپ برات گذاشتم که با حل کردنشون دیگه مطمئنی که اینکاره ای..

 

پایه دهم


 

پایه یازدهم

 


کنکور

 

توجه : چون ترتیب فصل های کتاب های درسی از نظر ما مطلوب نبود،مجبور شدیم که یه کم ترتیب فصل رو برای بچه های دوازدهم بهم بزنیم

 

 

فصل صفرم شامل مباحث: استوکیومتری و آرایش الکترونی (فصل 1 دهم،فصل 2 دهم ، فصل 3 دهم و فصل 1 یازدهم)

فصل اول شامل مباحث : پاک کننده ها،تعادل و اسید-باز (فصل 1 دوازدهم،فصل 4 دوازدهم)

فصل دوم شامل مباحث : الکتروشیمی،ترمودینامیک و سینتیک (فصل 2 دوازدهم،فصل 2یازدهم)

فصل سوم شامل مباحث : ساختار مواد (فصل 3 دوازدهم،فصل2 دهم)

فصل چهارم شامل مبحث : عوامل موثر بر واکنش تعادلی (فصل 4 دوازدهم)

فصل پنجم شامل مباحث : شیمی آلی (فصل 2 یازدهم،فصل 3 یازدهم،فصل 4 دوازدهم)